Minimum maten en vangstmaanden

Hieronder vind je een overzicht van de minimum maten en een vangstmaanden-tabel.

De minimum maten spreken voor zich. Als je een vis vangt die ónder de minimum maat    is, zet hem dan weer zo voorzichtig mogelijk levend terug zodat ie voor nakomelingen    kan zorgen en jij ook volgend jaar je visje weer weet te vangen. Het niet naleven    van de minimum maten kan voor hoge boetes zorgen (en terecht natuurlijk).

De vangstmaanden tabel laat zien wanneer je een bepaalde vis kunt verwachten. Dit    is uiteraard globaal, want dit kan nog wel eens verschillen. Soms arriveert een bepaalde    soort eerder of later, of gaan ze eerder of later weer naar “open zee” terug. Eén en ander heeft met de weersomstandigheden en de watertemperatuur te maken.

Minimummaten-Zee-vis1